TRAJNOSTNOST KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Zadnje čase je o trajnosti vedno več govora – tako v političnem in gospodarskem, kot tudi v zasebnem kontekstu. Kaj pa to sploh pomeni in kako je to povezano z naravno kozmetiko?

 

KAJ JE TRAJNOSTNOST?

V ekološkem smislu je trajnostnost način delovanja, ob katerem vsi biološki sistemi ostajajo raznoliki in produktivni. Torej gre za način delovanja, ki ne škoduje okolju in ostalim živim bitjem.

TRAJNOSTNOST V NARAVNI KOZMETIKI

Kar se tiče naravne kozmetike, se trajnostnost nanaša na več stvari. Trajnosten je način pridelave in obdelovanja sestavin v naravni kozmetiki, poleg tega pa je trajnostna tudi izdelava končnega produkta in embalaže. Gre za celosten proces, kjer je trajnostnost vselej prioriteta. Zato ob nakupu tovrstnih izdelkov podpiramo prizadevanja za boljši jutri – tako za okolje, živali, kot tudi prihodnje generacije ljudi.

 

Pri trajnostni naravni kozmetiki pa ne gre le za način delovanja, temveč tudi zagovarjanje določenih vrednot, kot so:

  • skrb za okolje;
  • skrb za živali;
  • odgovornost;
  • solidarnost;
  • poštenost;
  • spoštovanje;
  • sočutje itd.

 

TRAJNOSTNOST KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ravno zaradi mnogih vrednot, ki stojijo za idejo trajnosti, to ni le del naših prepričanj, ampak način življenja. Vredno si je zapomniti to, da imamo kot potrošniki vedno moč izbire glede tega, kakšne izdelke in poslovne zgodbe bomo podprli. Tako ob nakupovanju naravnih (trajnostnih) kozmetičnih izdelkov podpiramo tudi vrednote, za katere se ti zavzemajo. In obratno – v primeru, če se odločimo za nakup nenaravnih in netrajnostnih izdelkov, podpiramo drugačne vrednote. Vsak izmed nas lahko vpliva na svet okoli sebe, četudi se nam to kdaj zdi nemogoče. Že najbolj preproste in vsakdanje stvari, kot je nakupovanje kozmetičnih izdelkov, lahko pustijo pozitiven ali pa negativen odtis v okolju. Zato izbirajmo PREVIDNO, PREMIŠLJENO in ODGOVORNO.

 

Dodaj odgovor